ఉ.6 నుంచి 11 గంటల వరకే నిత్యావసరాల అమ్మకాలు

ప్రభుత్వం ఆదేశాలు అమరావతి: ఎపిలో రేపటినుంచి నిత్యావసర వస్తువుల అమ్మకాలు ఉదయం 6 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకే అమ్మకాలు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.. ఈమేరకు

Read more