ఎనిమీ షేర్ల విక్రయం ద్వారా ఖజానాకు రూ.11,300కోట్లు,అసలు ఏమిటివి?

న్యూఢిల్లీ, : ఎనిమీ షేర్లను అమ్మడం ద్వారా భారత ప్రభుత్వానికి రూ.700కోట్లు వచ్చాయి. నవంబరు 2018లో కేంద్ర మంత్రివర్గం ఈ తరహా షేర్ల విక్రయానికి చర్యలు తీసుకోమని

Read more