ప్రాణానికి ముప్పుగా ప‌రిణ‌మించిన సెల్ఫీ స‌ర‌దా

కలకత్తా: గ్రామ సమీపంలోకి వచ్చిన కొండచిలువను పట్టుకొని అడవిలో వదిలేయకుండా సెల్ఫీ దిగుదామని సంబరపడ్డారు. అనుకున్నదే అదనుగా భారీ గుంపుతో చేరి సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు. ఇంతలో ఆ

Read more