స్వీయనిర్బంధంలో తెలంగాణ పల్లెలు

బయటి వ్యక్తులు రాకుండా గ్రామస్థుల జాగ్రత్తలు Hyderabad: దేశ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాలను ప్రజలు పాటిస్తూ కరోనా నివారణ చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని పల్లెలు స్వీయ నిర్బంధం

Read more

స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నా

శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్‌ కుమార సంగక్కర తనకు తాను స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నట్టు శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్‌ కుమార సంగక్కర తెలిపాడు. తమ ప్రభు త్వ ఆదేశానుసారం

Read more