కమ్ముల కొత్త హీరోయిన్ అమృత అయ్యర్

శేఖర్ కమ్ముల ఒక సినిమా కు మరో సినిమా కు మధ్య గ్యాప్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాడు. కథ తయారు చేసుకోవడం.. నటీనటుల ఎంపిక లాంటివాటిమీద ఎక్కువ సమయం

Read more