రూ.400 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు

అమీర్ ఖాన్ నిర్మించిన ‘సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్’ సినిమాకు రూ.50 కోట్లు కూడా ఖర్చయి ఉండదేమో. ఆ సినిమా ఇప్పుడు చైనాలో పది రోజుల్లోపే 400 కోట్ల

Read more