ఏపిలో తిరుమల తర్వాత రెండో ధనిక దేవాలయంగా శ్రీశైలం

సంతోషం వ్యక్తం చేసిన దేవాదాయ మంత్రి కొట్టు అమరావతిః ఏపీలో తిరుమల తర్వాత రెండో ధనిక దేవాలయంగా శ్రీశైలం స్థానాన్ని సంపాదించింది. శ్రీశైలం ఆలయానికి నల్లమల రిజర్వ్

Read more