బుతువుల మార్పుతో వ్యాధులు

ఆరోగ్య భాగ్యం వర్షాకాలం: తమిళంలో కారు కాలం, తెలుగులో కారు అంటే వానా కాలం నలుపు అని అర్థం. దీన్నే వెట్‌సీజన్‌, రైయినీ సీజన్‌, గ్రీన్‌ సీజన్‌

Read more

చలికాలంలో సమస్యలు

ఆరోగ్య సంరక్షణ మనం ఇప్పుడు చలికాలం ముంగిట్లో ఉన్నాం. ఉక్కపోతల, ఉబ్బరింతల బాధలేమీ లేకుండా.. కంబళి ముడుచుకుని పడుకునే హాయిని అనుభవింపజేసేంత ఆహ్లాదం ఉంది. ఈ సీజన్‌

Read more

విస్తరిస్తున్న వ్యాధులు

ప్రజావాక్కు               విస్తరిస్తున్న వ్యాధులు విస్తరిస్తున్న వ్యాధులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలోవిజృంభిస్తున్నాయి.వాతావరణంలో కాలుష్యంస్థాయి,

Read more