చలికాలంలో సమస్యలు

ఆరోగ్య సంరక్షణ మనం ఇప్పుడు చలికాలం ముంగిట్లో ఉన్నాం. ఉక్కపోతల, ఉబ్బరింతల బాధలేమీ లేకుండా.. కంబళి ముడుచుకుని పడుకునే హాయిని అనుభవింపజేసేంత ఆహ్లాదం ఉంది. ఈ సీజన్‌

Read more

విస్తరిస్తున్న వ్యాధులు

ప్రజావాక్కు               విస్తరిస్తున్న వ్యాధులు విస్తరిస్తున్న వ్యాధులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలోవిజృంభిస్తున్నాయి.వాతావరణంలో కాలుష్యంస్థాయి,

Read more