చైనా 6జీ పై ముందు చూపు

హైదరాబాద్‌: వేగంవంతమైన మొబైల్‌ డేటాను అందించడంలో చైనా దేశం బులెట్‌ వేగంతో దూసుకుపోతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో 5జీ సేవలను ప్రారంభించిన ఆ దేశం అప్పుడే 6జీపై గాలం

Read more

విజ్ఞానశాస్త్ర అభివృద్ధికి కృషి చేయాలి

ప్ర కృతి రహస్యాలను చేధిస్తూ మానవ ప్రగతికి మూలకా రణమైన ‘విజ్ఞాన శాస్త్రం సమాజంలోని ఆర్థిక, సామా జిక, రాజకీయ రంగాల్లోని సమస్యలకు పరిష్కారాలను చూపుతూ విప్లవాత్మకమైన

Read more