సయాటికా ఆయుర్వేద వైద్యం

సయాటికా ఆయుర్వేద వైద్యం తుంటి నుండి వెనుకవైపు, ప్రక్కల విపరీతమయిన నొప్పి, తిమ్మిరిగా ఉండటం, రెండు కాళ్ల కండరాలు బలహీనపడటం, సూదులు పొడిచినట్లుండటం, అశాంతి ఇవి సైయాటికా

Read more