తెలంగాణలో రేపటి నుంచి 6, 7, 8 తరగతులు ప్రారంభం

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో రేపటి నుంచి 6, 7, 8 తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి. పాఠశాలల ప్రారంభానికి ఈ మేరకు విద్యాశాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. రేపటి నుంచి మార్చి

Read more