బడులు ఇంకా ఎంత ‘దూరం’?

విద్యాసంవత్సరం రద్దు అని ప్రకటించాలి ఈ సారి విద్యా సంవత్సరం ఆశ నిరాశల మధ్య ఊగిసలాడుతోంది. ఒకవైపు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చినా బడుల నిర్వహణ, నిర్ణయం రాష్ట్రాల

Read more

ఒక్క అడుగు సమానత్వం వైపు

విద్యారంగంలో నూతన మార్పులు అనివార్యం ప్రాచీన భారతదేశ ఇండస్‌ నాగరికత విద్యావిధానాన్ని పరిశీలిస్తే బొమ్మల లిపిలో ఉన్నట్లు అనేక ఆధారాలున్నాయి. లోకయుతగలు, చార్వాకులు సమాజంలోని ప్రజలందరికీ సమానమైన

Read more