స్కానింగ్‌ నిషేధ చట్టం దుర్వినియోగం

స్కానింగ్‌ నిషేధ చట్టం దుర్వినియోగం గుంటూరు జిల్లాలో ఆడ,మగ శిశువుల జనన శాతంలో భారీ తేడా కనిపిస్తోంది. గర్భంలో ఆడశిశువుప్రాణం పోసుకుంటోందని తెలిసిన వెంటనే దేవుడులాంటి డాక్టర్లే

Read more