ఎస్సీ,ఎస్టీ నిధులు వేరే శాఖలకు మళ్లింపు

ఎస్సీ,ఎస్టీ నిధులు వేరే శాఖలకు మళ్లింపు ఎస్సీ,ఎస్టీ సబ్‌ప్లాన్‌ స్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎస్సీ,ఎస్టీ ప్రత్యేక అభివృద్ధి నిధి ఎస్సీ,ఎస్టీ స్పెషల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఫండ్‌

Read more