రాష్ట్రంలో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు చెందిన 27 పథకాలను తొలగించడం బాధేసింది – పవన్

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ బుధువారం విజయవాడ లో పర్యటించారు. తన ఎన్నికల ప్రచార వాహనం వారాహి కి పూజా కార్య క్రమాల నిమిత్తం విజయవాడ కు

Read more