వంటగ్యాస్‌ ఆదా ఇలా

మనం అప్పుడప్పుడూ తెలియకుండానే వంటగ్యాస్‌ని వృథా చేస్తుంటాం. దానికి పరిష్కారం మన చేతుల్లోనే ఉంది. మరి ఆదా చేయాలంటే.. వంటకు తగ్గట్లుగా మంట ఉంచేలా చూసుకోవాలి. చిన్నమంట

Read more