ఇంధన పొదుపును పాటించాలి

ప్రజావాక్కు ఇంధన పొదుపును పాటించాలి: కామిడి సతీష్‌ రెడ్డి, జడలపేట, జయశంకర్‌ జిల్ల్లా ఆర్థికాభివృద్ధి పునర్‌నిర్మాణ రంగం ముఖ్యంగా ఇంధనంపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ రంగానికి ప్రత్యేకత

Read more