ఖేలో ఇండియా క్రీడలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలి

   ఖేలో ఇండియా క్రీడలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలి శాట్స్‌ చైర్మన్‌ వెంకటేశ్వర్‌ రెడ్డి, ఎండి దినకర్‌బాబు ఫతేమైదాన్‌,డిసెంబర్‌ 27  తెలంగాణ రాష్ట్రంలో త్వరలో ప్రారంభంకానున్న ఖేలో ఇండియా

Read more