ఓర్పుతో భర్తను మార్చుకోండి

వ్యధ ఓర్పుతో భర్తను మార్చుకోండి నా వయస్సు 35 సంవత్సరాలు. ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. నా భర్తకు సర్వ అవలక్షణాలున్నాయి. పెళ్లయినప్పటి నుండి నరకం అనుభవిస్తున్నాను. నా పరిస్థితి

Read more