‘సర్కారు వారి పాట’ కు తీపి కబురు తెలిపిన తెలంగాణ సర్కార్

పెద్ద సినిమాల రిలీజ్ టైములో అదనపు షోస్ తో పాటు టికెట్స్ ధరలు పెంచుకునే అవకాశం కలిపిస్తూ ఆయా చిత్ర నిర్మాతలకు , అభిమానులకు సంతోషం నింపుతున్న

Read more