నెల రోజుల పాటు విదేశాల్లో గడపబోతున్న మహేష్

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నెల రోజుల పాటు విదేశాల్లో గడపబోతున్నాడు. మహేష్ కు విదేశాలకు వెళ్లడం కొత్తమీ కాదు..కాకపోతే ఎప్పుడు వెళ్లిన ఓ వారం రోజులో..లేక

Read more