చీరలతో సొగసు

చీరలతో సొగసు పెళ్లికూతురు కట్టుకునే మోడల్‌ చీరలు. పువ్ఞ్వలు, తీగల డిజైన్లతో వర్క్‌ చీర మొత్తం వస్తుంది. భారీ డిజైన్‌తో ఫంక్షన్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఇవే

Read more