సొగసు: ఆరణి పట్టుతో మెరిసే అందం

ఫ్యాషన్.. ఫ్యాషన్… అరవిరిసిన కమలంలా అందమైన గులాబీల వైచుకున్న ముద్ద బంతిలా .. చూడ చక్కని సన్నజాజిలా… ఆరణి పట్టును కట్టి పదహారణాల పడుచులా మెరిసిపోండి.. మురిసిపోండి

Read more

చీరలపై ముగ్గుల డిజైన్

ఫ్యాషన్‌ ..ఫ్యాషన్‌.. హిందువులు తమ ఇంటిఎదుట ముందు ఉదయాన్నే ముగ్గు వేసుకుంటారు. ఇవే ముగ్గుల డిజైన్లు చీరలు, జాకెట్లపై ప్రత్యక్షమైతే కట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. ముంగిట ముగ్గుల అలంకరణే కాదు

Read more