పట్టుతో ఆ’కట్టు’

ఫ్యాషన్‌ ..ఫ్యాషన్‌ పట్టుతో ఆకట్టు   పూర్వం పెళ్లికి మాత్రమే పట్టుచీరలను కొనుగోలు చేసేవారు, కట్టుకొనేవారు. కాని నేడు ప్రతి ఫంక్షన్‌కు కట్టుకునే విధంగా పట్టుచీరలను కొత్త

Read more