సాపియాన్ సొల్యూష‌న్స్‌లో ఉద్యోగాలు

ఉద్యోగం: శాప్‌ ఫంక్షనల్‌ ఎంఎం/ఎస్‌డి/ఎఫ్‌ఐసిఒ/ శాప్‌ టెక్నికల్‌ ఎబిఎపి అర్హత: బిటెక్‌/ఎంటెక్‌/ఎంబిఏ/ఎంసిఎ అనుభవం: 1 – 5 సంవత్సరాలు ఎంపిక: ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఇంటర్వ్యూ తేదీ: 2018

Read more