‘సంత’ తొలి షెడ్యూల్‌పూర్తి

‘సంత’తొలి షెడ్యూల్‌పూర్తి సూర్య భరత్‌ చంద్ర , శ్రావ్యారావు జంటగా శ్రీ సుబ్రమణ్య పిక్చర్స్‌ పతాకంపై శ్రీ జైవర్ధన్‌ బోయెనేపల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘సంత.. మట్టి మనుషుల

Read more

“సంత” మొదలైంది

సూర్య భరత్ చంద్ర , శ్రావ్యా రావు జంటగా శ్రీ సుబ్రమణ్య పిక్చర్స్ పతాకంపై శ్రీ జై వర్దన్ బోయెనేపల్లి నిర్మిస్తొన్న చిత్రం “సంత”. మట్టి మనుషుల

Read more