రోటీన్ కు భిన్నంగా ఓపెన్ అయ్యారు.

వీలైనంతవరకూ ఆటకు సంబంధించిన విషయాలు మాత్రమే మాట్లాడే సానియా.. ఈ రోజు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరించారు. గోవా ఫెస్ట్ కు హాజరైన సానియా తానీ రోజున

Read more