జర్మనీలో వింత వ్యక్తి

ముఖం పుర్రెలాగా కనిపించాలని చెవులు కోసుకున్న వ్యక్తి జర్మనీ: ముఖాన్ని పుర్రెలా మార్చుకోవాలని భావించి, ఏకంగా రెండు చెవులను తొలగించుకున్నాడు. జర్మనీకి చెందిన 39 ఏళ్ల సాండ్రో

Read more