కుచ్ కుచ్ బ్యూటీ బికినీ రచ్చ

అప్పట్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కనిపికంచిన ఒక బ్యూటీ సీరియల్స్ వరకు ఇన్నోసెంట్ గానే కనిపించింది. కానీ మోడల్ ప్రపంచంలో ఫొటో షూట్స్ కి వచ్చే సరికి

Read more