సమంత అంత పర్ఫెక్ట్ ఫిజిక్ తో ఉండడానికి కారణం అదే..

కామన్ గా పెళ్లి చేసుకున్నాక హీరోయిన్ల ఫిజిక్ మారిపోతాయి. ఆలా మారిపోయిన ఫిజిక్ తో వారిని గుర్తుపట్టడం కూడా కష్టమే. కొంతమంది మాత్రం పెళ్లి తర్వాత కూడా

Read more