సమంత పచ్చబొట్టు ఉంచుకుందా..తీసేసిందా..?

విడాకులు ప్రకటించిన సమంత..తన చేతిపై, నడుము ఫై ఉన్న పచ్చబొట్టు ఉంచుకుందా..తీసేసిందా.. ?ఇప్పుడు దీని గురించే అంత మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఐదేళ్ల వివాహ బంధానికి నాగ చైతన్య –

Read more