సమంత భావోద్వేగానికి లోనైన వేళ…

హైదరాబాద్‌: మూడు ముళ్ల బంధంతో శుక్రవారం ఒక్కటైన దంపతులలో సమంత ఒకింత భావోద్వేగానికి గురైంది. సహజంగా ఏ ఆడపిల్లైనా పుట్టింటిని వదిలి మెట్టినింటికి వెళ్లేటపుడు చాలా బాధపడుతుంది.

Read more