సమాజ్‌వాదీ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శిగా నియామకం

సమాజ్‌వాదీ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శిగా నియామకం లక్నో: సమాజ్‌వాదీ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శిగా అమర్‌సింగ్‌ నియమితులయ్యారు. పార్టీలో ఇటీవల పరిణామాలకుబయటివ వారే కారణమంటూ పరోక్షంగా అమర్‌ను యుపి

Read more