జపాన్‌ ప్రధాని విమానం అమ్మకానికి

జపాన్‌: జపాన్‌ ప్రధాని విమానం అమ్మకానికి వచ్చినట్లు సీఎస్డీఎస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సంస్థ కీలక ప్రకటన చేసింది. జపాన్ ప్రధానులు విదేశాలకు రాకపోకలు సాగించేందుకు ఉద్దేశించిన ఎయిర్

Read more