భక్తి మార్గంలో శృతిహాసన్‌!

భక్తి మార్గంలో శృతిహాసన్‌! కమలహాసన్‌ కి దైవభక్తి వున్నట్టు కనిపించదు. అయితే, విచిత్రంగా కూతురు శ్రుతిహాసన్‌ కి మాత్రం విపరీతమైన దైవభక్తి. రోజూ పూజ చేసుకుంటుంది. అంతేకాదు,

Read more