అభిమానం పిచ్చ ముదిరితే ..

అభిమానం ఉండటం తప్పు లేదు. కానీ.. మోతాదుకు మించిన అభిమానం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు. మొదటికే మోసం తెచ్చే వైనం తాజా ఉదంతాన్ని చూస్తే ఇట్టే అర్థం

Read more