సాగర్‌ జలాలకు మళ్లీ ఊపిరి

సాగర్‌ జలాలకు మళ్లీ ఊపిరి హుస్సేన్‌సాగర్‌ 1970 వరకు మంచినీటి అవసరాలు తీర్చగా రానురాను గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్య ఫలి తంగా మురికికూపంగా పేరుకుపోయిన సంగతి అందరికి

Read more