సర్దుకుపోతే మంచిది

సర్దుకుపోతే మంచిది మేడమ్‌, మా పెళ్లయి 20సంవత్సరాలైంది. మాది జాయింట్‌ ఫ్యామిలీ. మా అత్తగారు మామగారు మా ఇంట్లోనే ఉంటారు. వాళ్ళతో నాకేమీ గొడవల్లేవ్ఞ. కానీ నాకు,

Read more

పెద్దల సాయంతో మార్చుకోండి

పెద్దల సాయంతో మార్చుకోండి ప్రేమ పవిత్రమని చాలా కథల్లో చదివాను. ప్రతి సినిమాలోను ప్రేమే ప్రధానాంశంగా వ్ఞంటుంది. వీటి ప్రభావం వల్ల నేను కూడా ఒక శాడిస్టును

Read more