స్వదేశానికి లెబనాన్‌ ప్రధాని హరిరి

బీరట్‌: లెబనాన్‌ ప్రధానిగా రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించి అందరిని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిన సాద్‌ హరిరి రెండు వారాలనంతరం బీరుట్‌కి తిరిగి రావడంతో అందరి నిఘా ఆయనపైనే ఉన్నాయి.

Read more