రొయ్యల మామిడి కూర

కావలసినవి రొయ్యలు అరకిలో పచ్చిమామిడికాయలు చిన్నవి రెండు టమాటాలు రెండు ఉల్లిపాయాలు మూడు వెల్లులి తురుము రెండు టీస్పూన్లు అల్లం తురుము ఒక టీస్పూన్‌ అవాలు అరటీస్పూన్‌

Read more