పట్టు చీరపై మరకలు సులువుగా పోవాలంటే..

మహిళలకు చిట్కాలు పండగలు , వ్రతాల సమయంలో మహిళలు పట్టు చీరలు కట్టందే జరగవు.. కానీ వాటిపై ఏవైనా మరకలు పడితే మాత్రం మనసు చివుక్కు మంటుంది..

Read more

పట్టుచీరెలు పదిలం..

ఇంటింటా మహిళలకు చిట్కాలు ఖరీదైన పట్టు చీరను అల్మారాలో భద్ర పరిచేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మనసుకు నచ్చిన చీరను ఏళ్ల తరబడిపదిలంగా కాపాడు కోవచ్చు. ఒకసారి

Read more

పట్టుచీరెకు రాయల్‌ టచ్‌

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌ వెల్వెట్‌ క్లాత్‌ అంటేనే రాయల్‌ ఫ్యాబ్రిక్‌. వివాహ వేడుకల్లో సంప్రదాయపు సందడికి పెట్టింది పేరు పట్టుచీరలు. సంప్రదాయానికి రాయల్‌ టచ్‌ అద్దితే పట్టుచీరకు సెల్ఫ్‌

Read more