ఏపిలో అవినీతిరహిత, పారదర్శక పాలన ఉంది

ఏపిలో పరిశ్రమలు పెట్టాలనుకుంటే ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవు వాషింగ్టన్‌: ఏపి సిఎం జగన్‌ అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్‌ (డీసీ)లో యూఎస్‌- ఇండియా బిజినెస్‌

Read more