మూతపడిన రొటోమాక్‌

మూతపడిన రొటోమాక్‌ ముంబై, మార్చి 11: రొటొమాక్స్‌ సంస్థలు మూతపడబోతున్నాయి. బ్యాంకులకు దాదాపు రూ.4000కోట్లు బకాయి పడిన రెండు రొటొమాక్‌ గ్రూపు కంపెనీలకు బ్యాంకులు ఇచ్చిన సమయం

Read more