ఆర్‌బిఐ పిసిఎతో లక్ష్మీవిలాస్‌బ్యాంక్‌ డౌన్‌

ముంబై: లక్ష్మీ విలాస్‌ బ్యాంకు (ఎల్‌విబి)పై దిద్దుబాటు చర్యలను ఆర్‌బిఐ ప్రారంభించడంతో ఈ బ్యాంకు షేరు క్షీణించి లోయర్‌ సర్క్యూట్‌ వద్ద ఫ్రీజయింది. లక్ష్మీ విలాస్‌ బ్యాంకు

Read more