కళ్ల కింద వలయాలకు చికిత్స

చాలా మందికి కళ్లకింద వలయాలు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. మేకప్‌ వేసినా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ సమస్య ఆలస్యంగా పడుకోవడం, కంటినిండా నిద్రలేకపోవడం, ఒత్తిడి, అలర్జీలు, కళ్లు

Read more