ఐక్యరాజ్యసమితికి ప్రతిఘటన దళం లేఖ

తాలిబన్ల దుశ్చర్యలను ఆపాలంటూ లేఖ కాబుల్ : ఇన్నాళ్లూ తమకు కొరకరాని కొయ్యగా తయారైన పంజ్ షీర్ నూ ఇప్పుడు తాలిబన్లు దాదాపు ఆక్రమించేశారు. అయితే, ఆఫ్ఘన్

Read more