దుస్తులపై మరకలు పోవాలంటే

ఇంటింటి చిట్కాలు పట్టు చీరలను కాని కొత్త దుస్తులను కాని ఉతికేటప్పుడు నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపినట్లయితే రంగు వదలదు. దుస్తులకు మెరుపు కూడా వస్తుంది. దుస్తుల

Read more