నడిచే డస్ట్‌బిన్‌

ఇంటింటా వస్తువులు ఇంట్లో సోఫాలోనో కుర్చీల్లోనో కూర్చుని చిప్సూ, పాప్‌కార్న్‌ ఇలా ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటాం. డస్టబిన్‌ దాకా వెళఙ్ల ఆ ప్యాకెట్లు పారేయలంంటే ఒక్కోసారి

Read more