గృహ నిర్బంధంలో ఉన్న ముగ్గురు నేతల విడుదల

Srinagar: జమ్ము కాశ్మీర్‌లో గృహ నిర్బంధంలో ఉన్న ముగ్గురు నేతలను నేడు రాష్ట్ర పాలనా యంత్రాంగం విడుదల చేయనున్నది. వారినుంచి బాండ్లపై సంతకాలు తీసుకోవడంనుంచి వివిధ అంశాల

Read more