మందారనూనెతో ఒత్తిడి మాయం

పొడిబారిపోయిన, చిట్లిపోయి తెగిపోతున్న జుట్టుకి బలాన్నిచ్చి, చుండ్రును తగ్గించి మెరుపునిచ్చేవి కొబ్బరినూనె, నువ్వులనూనె, ఆముదము, మందారనూనె, ఆవనూనె వగైరాలు. ఈ నూనెల వల్ల లాభాలేమిటో తెలుసుకుందామా! చలికాలంలో

Read more